Diện tích
- m2
Mức giá
-

Bảng báo giá, đơn giá xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở Hà Nội

16/11/2018

Bảng báo giá, đơn giá cải tạo, sửa chữa nhà nâng cấp nhà ở Hà Nội. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói. sua chua nha, cai tao nha o Ha...

Bảng báo giá, đơn giá xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà tại Thanh Hóa

07/08/2018

Bảng báo giá, đơn giá cải tạo, sửa chữa nhà nâng cấp nhà ở Thanh Hóa. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói. sua chua nha, cai tao nha o Thanh...